Rejseselskaber

Regler vedr. DTF travels konkurrencer

Dette er de konkurrenceregler, som gælder i forholdet mellem dig og DTF travel, når du deltager i en af vores konkurrencer.

De konkurrenceregler, der er anført nedenfor, gælder ved alle vores online og/eller mobilkonkurrencer. Når du skal deltage i en konkurrence, skal du følge linkene til de forskellige regler for konkurrencen på den relevante side på websitet. 

 

Definationer

Ved deltagelse i en af vores konkurrencer accepterer deltagerne at følge disse regler (som til enhver tid kan opdateres eller ændres af os) samt, at vores beslutninger vedrørende konkurrencen er endelige.

 

Ingen gevinster kan ombyttes til andre varer, ydelser eller til kontanter. Vi vil sørge for opfyldelse/uddeling af gevinster. Vi forbeholder os retten til efter vores valg at erstatte enhver gevinst med gevinster af tilsvarende værdi. For alle gevinster gælder den enkelte producents eller den enkelte leverandørs betingelser og vilkår.

 

For enhver vinder gælder, at modtagelsen af nogen af konkurrencens gevinster er betinget af at alle love, regler og bekendtgørelser følges. Vinderen/vinderne er eneansvarlig for enhver forsikring, relevante skatter og for alle omkostninger, som ikke er opført i beskrivelsen af gevinsten.

 

Hvis gevinsten indebærer, at vinderen/vinderne (samt dennes eventuelle gæst) skal rejse, skal vinderen være i besiddelse af et gyldigt pas og/eller anden nødvendig rejsedokumentation og visa. Hvis gevinsten kræver afrejse på en specifik dato, skal vinderen (og dennes eventuelle gæst) være i stand til at rejse på en dato angivet af os. Der vil ikke blive givet nogen alternativ rejsedato. Er vinderen et barn, skal barnet rejse med en forælder eller en værge. Er vinderen et barn, og forudsætter gevinsten afrejse på en specifik dato i løbet af skoleåret, skal vinderen indhente forudgående skriftlig tilladelse til sit fravær den pågældende dag fra såvel skoleinspektør som forælder eller værge. Hvis rejsedatoen vælges af vinderen/vinderne tager vi forbehold for, at denne dato er mulig. Desuden kan vi fastsætte en frist, inden for hvilken gevinsten skal være indløst.

 

Hvem må deltage

Vi forbeholder os ret til at indsætte alderskrav, hvor vi måtte finde dette nødvendigt. Deltagere under 18 år skal have tilladelse fra deres forældre eller værge forud for deres deltagelse i Konkurrencen.

Medarbejdere, herunder disses nærmeste familie, hos DTF travel, datterselskaber eller sponsorer kan ikke deltage i konkurrencen.

 

Vinderne/vinderen vil blive underrettet via e-mail eller pr. telefon hurtigst muligt efter konkurrencens afslutning. Har vinderen ikke svaret tilbage på vores henvendelse inden for 10 dage, bortfalder retten til præmien og præmien videregives til anden deltager.

 

Vinderen/vinderne accepterer, at DTF travel  ikke pådrager sig noget ansvar i forbindelse med modtagelsen eller brugen af nogen af de uddelte gevinster. Vi forbeholder os retten til at diskvalificere enhver deltager og/eller vinder, såfremt vi skønner, at dette er berettiget.

 

Ved deltagelse i konkurrencen giver du DTF travel ret til at offentliggøre dit navn, din by og navnet på din præmie på www.dtf-travel.dk/konkurrencer og www.facebook.com/dtftravel, hvis du vinder.

 

Disse konkurrenceregler er sidst opdateret 05. marts 2015.